Energomodernizacja

Pakiet ComboFPS
fotowoltaika + pompa ciepła + solary


Energia odnawialna w Twoim domu
pod patronatem BOŚ Bank

System paneli fotowoltaicznych, Pompa ciepła powietrze/woda, Kolektory słoneczne, Konwerter, Zbiornik buforowy i wymiennik spiralny,
Ogrzewanie – wymienniki ciepła, Ciepła woda użytkowa, Odbiorniki energii elektrycznej; światło, AGD...


Cel produktu:

Podstawowym celem jest szerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Podnoszenie świadomości z korzyści jakie wynikają z ich stosowania: ekologiczne i ekonomiczne. Są one dla każdego w zasięgu ręki. Cele te można osiągnąć po przez wymianę istniejącego źródła energii cieplnej na potrzeby ogrzewania posesji i ciepłej wody użytkowej oraz poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej.


  • Zastąpienie obecnie eksploatowanego nośnika energii cieplej na źródło energii odnawialnej –
    pompa ciepła i solary.

  • Zastąpienie obecnego dostawcę dostawcę energii elektrycznej na źródło energii odnawialnej – fotowoltaika.

  • Zmniejszenie zapotrzebowania pompy ciepła na prąd dzięki instalacji solarów.